• 4 سال پیش

  • 70

  • 24:48

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه دوم- بخش سوم

دکتر مسعود درخشان
0
0
0

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه دوم- بخش سوم

دکتر مسعود درخشان
  • 24:48

  • 70

  • 4 سال پیش

توضیحات
صوت‌های تدریس کاربرد ریاضیات در اقتصاد توسط استاد درخشان

با صدای
دکتر مسعود درخشان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads