• 4 سال پیش

  • 166

  • 03:52

بازاریابی در خرطوم فیل - پیش گفتار

دبش
2
2
0

بازاریابی در خرطوم فیل - پیش گفتار

دبش
  • 03:52

  • 166

  • 4 سال پیش

توضیحات
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی داره به فرآیند تجاری سازی ایده به محصول قابل رقابت در بازار

با صدای
مهدی خیرالدین
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads