دبش

Mehdi Kheirodin
114
میانگین پخش
454
تعداد پخش
6
دنبال کننده

دبش

Mehdi Kheirodin
114
میانگین پخش
454
تعداد پخش
6
دنبال کننده

کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی داره به فرآیند تجاری سازی ایده به محصول قابل رقابت در بازار...
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی...
08:31
  • 68

  • 4 سال پیش
08:31
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی داره به فرآیند تجاری سازی ایده به محصول قابل رقابت در بازار...
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی...
08:37
  • 78

  • 4 سال پیش
08:37
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی داره به فرآیند تجاری سازی ایده به محصول قابل رقابت در بازار...
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی...
13:12
  • 144

  • 4 سال پیش
13:12
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی داره به فرآیند تجاری سازی ایده به محصول قابل رقابت در بازار...
کتاب بازاریابی در خرطوم فیل نوشته حسین مجدفر نگاهی...
03:52
  • 164

  • 4 سال پیش
03:52
shenoto-ads
shenoto-ads