• 3 سال پیش

  • 91

  • 08:05

دوره صوتی جامع صداسازی - Voice T 01 - 02

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
2
2
0

دوره صوتی جامع صداسازی - Voice T 01 - 02

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 08:05

  • 91

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این دوره خواهیم آموخت: - چگونه صدایی پُرقدرت و پُرطنین داشته باشیم؟ - چگونه مشکلات موجود در صدایمان را برطرف کنیم؟ - چگونه لرزش در صدایمان را از بین ببریم؟ - چگونه نُت‌های بالا را بخوانیم؟ - نکات مهم درباره صدا و حنجره چیست؟ - و ده‌ها مورد دیگر مدرس: امیر مصطفی

shenoto-ads
shenoto-ads