• 4 سال پیش

  • 104

  • 02:27

دوره صوتی جامع صداسازی - Voice T 01 - 01

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
2
2
0

دوره صوتی جامع صداسازی - Voice T 01 - 01

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 02:27

  • 104

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این دوره خواهیم آموخت: - چگونه صدایی پُرقدرت و پُرطنین داشته باشیم؟ - چگونه مشکلات موجود در صدایمان را برطرف کنیم؟ - چگونه لرزش در صدایمان را از بین ببریم؟ - چگونه نُت‌های بالا را بخوانیم؟ - نکات مهم درباره صدا و حنجره چیست؟ - و ده‌ها مورد دیگر مدرس: امیر مصطفی

shenoto-ads
shenoto-ads