• 6 سال پیش

  • 20

  • 23:14

سلسله مباحث استاد شجاعی ، موضوع تغذیه جسم ، جلسه (3)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
13
13
0

سلسله مباحث استاد شجاعی ، موضوع تغذیه جسم ، جلسه (3)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 23:14

  • 20

  • 6 سال پیش

توضیحات
از دیدگاه استاد محمد شجاعی« اگر تغذیه خوب، سالم و مناسب و به اندازه بدن صورت نگیرد نفس در مراحل بعدی یعنی در تغذیه خیالی، وهمی و عقلی و بالاتر دچار مشکل می‌شود. در رابطه با تغذیه جسم به مانند تغذیه مابقی شئونات، یک سری کلیات وجود دارد؛ مثلاً مقدار غذا، زمان غذا، نوع غذائی که می‌خوریم، تاثیرغذا، آداب غذا و... که اگر اینها را ندانیم، نمی‌توانیم یک بدن خوب، سالم وقوی داشته باشیم. با توجه به روایتی از پیامبر اکرم(ص) : « بخور درحالی که اشتها داری و امساک و خودداری کن از خوردن در حالی که اشتها نداری»، متوجه می شویم که اولاً تا انسان اشتها و میل به غذا نداشت، نباید چیزی بخورد. منظور از میل به غذا و اشتهایی که می‌گویند، همان نیاز بدن به غذا است. یعنی کسی روی شکم سیر شروع نکند و چیزی نخورد، چون ‌این مسئله نفی و نهی شده است؛ اگر انسان وقتی بدنش سیر است چیزی بخورد، برای بدنش مضر است. متاسفانه برخی از افراد اسیر مزه‌ها و لذت ها هستند. برای این می‌خورند که اسیر مزه هستند، اسیر لذت و طعم و رنگ هستند. هر که در خوردن زیاده‌روی کند، مبغوض خداوند قرار می‌گیرد. می بایست از اول روی مقدار و حجم غذا کنترل داشته باشیم و در نهایت خداوند را شکر کنیم که این غذا را نصیب و روزی ما کرده است و... .»

با صدای
استاد محمد شجاعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads