• 6 سال پیش

  • 188

  • 15:20

استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه مهندسی آرزوها - مهندسی آرزوها 31

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
3
3
0

استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه مهندسی آرزوها - مهندسی آرزوها 31

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 15:20

  • 188

  • 6 سال پیش

توضیحات
بی شک انسان در هر مقطعی از زمان و مکان نیاز به آرزو دارد و البته به مرور زمان نیز این آرزوها براساس شرایط و موقعیت زمانی و مکانی در حال تغییر است. چه اینکه انسان از بدو تولد تا سن پیری در تغییر و تحول بوده و براساس همین، عقلایی است که بگوییم آرزوهای او نیز قابل تغییر و تحولند. به بیانی، هرچقدر رشد فکری انسان فربه تر شود، طبعاَ آرزوهای او نیز بزرگتر خواهند شد. آرزو عبارت است از یکسری خواسته ها و منویات که انسان در جهت رشد و تعالی معیارهای زندگی خود در حال یا آتی به آنها نیاز دارد، بی شک انسان در هر مقطعی از زمان و مکان نیاز به آرزو دارد و البته به مرور زمان نیز این آرزوها براساس شرایط و موقعیت زمانی و مکانی در حال تغییر است. چه اینکه انسان از بدو تولد تا سن پیری در تغییر و تحول بوده و براساس همین، عقلایی است که بگوییم آرزوهای او نیز قابل تغییر و تحولند. به بیانی، هرچقدر رشد فکری انسان فربه تر شود، طبعاَ آرزوهای او نیز بزرگتر خواهند شد. اما بشر با انتخاب آرزوهای نامناسب یا مخالف و غلط باعث میشود که هم آرامش و آسایش دنیایی شان از بین برود و همیشه مضطرب باشد و با اینکه از امکانات خوبی نسبت به دیگر انسانها برخوردار است، اما دل ناآرام و پژمرده و پرغصه ¬ای داشته باشد. در همین راستا "استاد محمد شجاعی" استاد حوزه و دانشگاه، سلسله مباحثی را تحت عنوان "مهندسی آرزوها" ترتیب داده است که با رویکردی جدید، به تحلیل آرزوها(مادی و معنوی) و چینش آرزوها پرداخته است.

shenoto-ads
shenoto-ads