• 8 سال پیش

  • 208

  • 04:45

کافه تریا - قسمت صفر

رادیو رنگو
5
5
0

کافه تریا - قسمت صفر

رادیو رنگو
  • 04:45

  • 208

  • 8 سال پیش

توضیحات
کافه تریا داستان مردیست که همسرش را از دست داده است ، اوهر روز به کافه ای که با همسرش خاطراتی زیادی داشته میرود و ....

با صدای
ایمان ابوحمزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads