• 6 سال پیش

  • 27

  • 03:06

مردِ پاییزی...

Peyman Hemmati
0
0
0

مردِ پاییزی...

Peyman Hemmati
  • 03:06

  • 27

  • 6 سال پیش

توضیحات
نوشته و اجرا: پیمان همتی پور... موسیقی زیبایِ پدرام جانِ آزاد زینت بخش این کار شد... تهیه شده در کافه شبانه... # پاییز را با مهر آغاز کنیم. https://t.me/Cafeshabaneh

shenoto-ads
shenoto-ads