• 6 سال پیش

  • 33

  • 16:47

نامه ای از راه دور... نامه ای از جنس دل

Peyman Hemmati
1
1
0

نامه ای از راه دور... نامه ای از جنس دل

Peyman Hemmati
  • 16:47

  • 33

  • 6 سال پیش

توضیحات
https://t.me/Cafeshabaneh بازخواهم گشت... نوشته,اجرا,تدوین و تنظیم برای رادیو: پیمان همتی پور

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads