• 7 سال پیش

  • 60

  • 03:28

مناجات بهاری

Peyman Hemmati
3
3
1

مناجات بهاری

Peyman Hemmati
  • 03:28

  • 60

  • 7 سال پیش

توضیحات
نوشته و اجرا: پیمان همتی پور در انتها ترانه ی از اسحاق جان ِ انور به نام اومد بهار با صدای مجید اخشابی زینت بخش این کار شد. تدوین و تنظیم برای رادیو: پیمان همتی پور www.Facebook.com/Cafeshabaneh

shenoto-ads
shenoto-ads