• 6 سال پیش

  • 38

  • 01:48
  • 01:48

  • 38

  • 6 سال پیش

توضیحات
#آیتم شبانگاهی #گویندگان: مهدیه یزدانی و مجید حسینی @azadikhial رسم بیداری های شبانه فرا رسید... انتهای شب شده است و هنوز در فکر فرداها هستیم. دلها به فردا امیدوار است. چشمها پر از خواب است ولی ......

با صدای
مهدیه یزدانی و مجید حسینی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads