• 6 سال پیش

  • 83

  • 04:24

علی نور دو عین است

مهدیه یزدانی
1
1
0

علی نور دو عین است

مهدیه یزدانی
  • 04:24

  • 83

  • 6 سال پیش

توضیحات
علی کیست؟ علی قره العین است امیر عالمین است و نور ثقلین است و هم فاتح خندق جبل و بدر و حنین است............ گویندگان: #مهدیه یزدانی و #مجید حسینی @azadikhial

با صدای
مهدیه یزدانی
مجید حسینی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads