• 5 سال پیش

  • 362

  • 02:08

استاد محمد شجاعی ، کوتاه شنیده ها ، توبه (1)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
2
2
0

استاد محمد شجاعی ، کوتاه شنیده ها ، توبه (1)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 02:08

  • 362

  • 5 سال پیش

توضیحات
این پادکست برگرفته از سخنان استاد محمد شجاعی با موضوع توبه است

با صدای
استاد محمد شجاعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads