• 6 سال پیش

  • 129

  • 43:20

مصاحبه با مصطفی نقی پور مدیر اجرایی مرکز فناوری نوآوری فناپ

Startuping Ir
4
4
0

مصاحبه با مصطفی نقی پور مدیر اجرایی مرکز فناوری نوآوری فناپ

Startuping Ir
  • 43:20

  • 129

  • 6 سال پیش

توضیحات

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads