• 6 سال پیش

  • 224

  • 05:04

هفت عادتی که هر کارآفرین باید کسب کند

Startuping Ir
3
3
1

هفت عادتی که هر کارآفرین باید کسب کند

Startuping Ir
  • 05:04

  • 224

  • 6 سال پیش

توضیحات
ممکن است در مورد کاری که می خواهید در طول زندگی خود انجام دهید مطمین نباشید. به سختی کار می کنید اما هدف خاصی در ذهنتان نیست. نگران نباشید همه افراد همین مشکلات را دارند اما شما می توانید با این فعالیتها موفقیت خود را تضمین کنید. startuping.ir

با صدای
l
g
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads