• 5 سال پیش

  • 30

  • 04:30
دوستان چه تاثیری در موفقیت کسب وکارمان دارند؟

دوستان چه تاثیری در موفقیت کسب وکارمان دارند؟

علی میرکمالی
1
دوستان چه تاثیری در موفقیت کسب وکارمان دارند؟
  • 04:30

  • 30

  • 5 سال پیش

دوستان چه تاثیری در موفقیت کسب وکارمان دارند؟

علی میرکمالی
1

توضیحات
رفقامون چه تاثیری در موفقیت کسب و کارمون دارند؟

با صدای
علی میر کمالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads