• 6 سال پیش

  • 31

  • 04:30

دوستان چه تاثیری در موفقیت کسب وکارمان دارند؟

علی میرکمالی
1
1
0

دوستان چه تاثیری در موفقیت کسب وکارمان دارند؟

علی میرکمالی
  • 04:30

  • 31

  • 6 سال پیش

توضیحات
رفقامون چه تاثیری در موفقیت کسب و کارمون دارند؟

با صدای
علی میر کمالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads