• 5 سال پیش

  • 62

  • 21:18
اهمیت رتبه الکسا و ارتباط آن با SEO

اهمیت رتبه الکسا و ارتباط آن با SEO

همیار وب
0
اهمیت رتبه الکسا و ارتباط آن با SEO
  • 21:18

  • 62

  • 5 سال پیش

اهمیت رتبه الکسا و ارتباط آن با SEO

همیار وب
0

توضیحات
در این پادکست که از سری پادکست های یک شنبه های همیار وب است درباره الکسا و اهمیت آن صحبت کرده ام. همچنین درباره ارتباط بین الکسا با سیو نیز صحبت هایی را داشته ام. پیشنهاد می کنم این پادکست را تا انتها گوش دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads