• 6 سال پیش

  • 22

  • 55:48

رادیو حافظ - برنامه بیست و دوم

رادیو حافظ
0
0
0

رادیو حافظ - برنامه بیست و دوم

رادیو حافظ
  • 55:48

  • 22

  • 6 سال پیش

توضیحات
رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

با صدای
مهرنوش پرتوی
الیاس گرجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads