• 7 سال پیش

  • 34

  • 44:32

رادیو حافظ- برنامه سیزدهم

رادیو حافظ
0
0
0

رادیو حافظ- برنامه سیزدهم

رادیو حافظ
  • 44:32

  • 34

  • 7 سال پیش

توضیحات
رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

با صدای
الیاس گرجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads