• 6 سال پیش

  • 21

  • 02:43

رادیو کارآفرینی [10تیرماه 1396]

Startuping Ir
1
1
0

رادیو کارآفرینی [10تیرماه 1396]

Startuping Ir
  • 02:43

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
آخرین خبرهای استارتاپ ها و کارآفرینی از سرتاسر وب

با صدای
مولود جان نثاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads