• 6 سال پیش

  • 31

  • 03:01

رادیو کارآفرینی [9تیرماه 1396]

Startuping Ir
1
1
0

رادیو کارآفرینی [9تیرماه 1396]

Startuping Ir
  • 03:01

  • 31

  • 6 سال پیش

توضیحات
اخبار کارآفرینی و استارتاپ ها از سرتاسر وب

با صدای
مولود جان نثاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads