• 6 سال پیش

  • 26

  • 05:34

رادیو کارآفرینی [7تیرماه 1396]

Startuping Ir
1
1
0

رادیو کارآفرینی [7تیرماه 1396]

Startuping Ir
  • 05:34

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
آخرین اخبار حوزه استارتاپها و کارآفرینی

با صدای
مولود جان نثاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads