• 7 سال پیش

  • 1.1K

  • 22:13

هیچ احساسی به‌اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست

ترجمان علوم انسانی
6
توضیحات
تنبیه به‌عنوان کیفری بازدارنده به کار می‌رود و نه به‌عنوان عملی انتقام‌جویانه و از روی خشم

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads