• 1 سال پیش

  • 200

  • 02:30

سالن 1- رولز-رویس سیلورگوست

موزه خودروهای تاریخی ایران
1
1
0

سالن 1- رولز-رویس سیلورگوست

موزه خودروهای تاریخی ایران
  • 02:30

  • 200

  • 1 سال پیش

توضیحات
موفقیت شرکت رولز-رویس با ساخت این مدل آغاز شد. سیلور گوست اتومبیلی بزرگ، گران قیمت و پیشرفته بود که موتور و شاسی آن توسط رولز-رویس تولید شده و خریدار می بایست بدنه آن را به شرکت های اتاق سازی سفارش می داد. این خودرو درسال 1922 میلادی (1301شمسی) به سفارش احمدشاه قاجار از شرکت رولز-رویس خریداری شد.

با صدای
زهرا فرمانی
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads