• 1 سال پیش

  • 11

  • 24:33

قسمت هفتم: خاطرات می‌توانند شما را ثروتمند و مشهور کنند.

پراجکتو
0
0
0

قسمت هفتم: خاطرات می‌توانند شما را ثروتمند و مشهور کنند.

پراجکتو
  • 24:33

  • 11

  • 1 سال پیش

توضیحات
با مثال از دو کتاب خاطرات و فیلم معروف توضیح می‌دهم که می‌توان با تبدیل خاطرات زندگی به اثری خلاقانه به ثروت و شهرت رسید.

با صدای
افلیا فصیحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads