• 1 سال پیش

  • 32

  • 24:39

قسمت دوم: میراث ما با معرفی فیلم

پراجکتو
0
0
0

قسمت دوم: میراث ما با معرفی فیلم

پراجکتو
  • 24:39

  • 32

  • 1 سال پیش

توضیحات
دراین قسمت با معرفی یک فیلم درباره شکل‌دهی میراثمان قبل از پایان زندگی صحبت می‌کنم.

با صدای
افلیا فصیحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads