• 1 سال پیش

  • 254

  • 22:11

پیتر زمتور | Peter Zumthor

معماری معاصر
2
توضیحات
اتمسفر ، پایه و اساس تمامی طراحی های پیتر ! باهم بشنویم با صدای مهسا آقا احمدی ، کیمیا عباس زاده و هیربد رضائیان

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads