• 1 سال پیش

  • 115

  • 20:41

ریچارد راجرز Richard Rogers

معماری معاصر
0
توضیحات
معماریِ همراه با تکنولوژی برتر ! ارائه از زهرا ریحانی ، نوژان بوب و محمدحسین جوانمرد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads