• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 01:02:43

اپیزود شصت‌وچهار - چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تاریخ توسعه انگلستان

دغدغه ایران
4
توضیحات
اپیزود شصت‌وچهارم پادکست دغدغه ایران چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تاریخ توسعه انگلستان چرا برخی کشورها توسعه‌یافته و ثروتمندند و برخی دیگر توسعه‌نیافته و فقیر؟ آیا تفاوت‌های کشورها از نظر جغرافیا، اقلیم، فرهنگ یا دانایی و نادانی حکمرانان‌شان می‌تواند توضیح‌دهنده تفاوت سطح توسعه‌یافتگی باشد؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب ستایش‌شده «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» ماهیت استثماری یا فراگیر بودن نهادهای اقتصادی و مطلقه یا کثرت‌گرا بودن نهادهای سیاسی را تعیین‌کننده وضعیت توسعه کشورها می‌دانند. این اپیزود شرح تاریخ توسعه انگلستان بر اساس همین چارچوب نظری است. حمایت از پادکست حامی‌باش https://hamibash.com/dirancast صفحه معرفی کتاب برگ برگ https://www.instagram.com/barggbargg لینک فروش کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» https://podro.shop/barggbargg/RMByW2V6 موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Various Artists - Good Condition Ghostwriter - Blue Sunset The Hit House – Rain The British Grenadiers fife and drum Royal Navy March Songs To Your Eyes – Profound Julian Lee - Beast Factory Christoffer Franzen - A New Frontier Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار تیر هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads