• 1 سال پیش

  • 132

  • 03:40

معرفی پادکست رادیو رستاخیز

پادکست رادیو رستاخیز
4
4
0

معرفی پادکست رادیو رستاخیز

پادکست رادیو رستاخیز
  • 03:40

  • 132

  • 1 سال پیش

توضیحات
در پادکست رادیو رستاخیز، تلاش می شود تا وقایع، رویدادها، فرهنگ ها و رسوم جاری و حاکم بر ایران معاصر بصورت کاملا مستند و معتبر بررسی گردد.

با صدای
شاهرخ مهتابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads