• 2 سال پیش

  • 59

  • 51:09

تأثیر استوری روزانه روی مغز بلاگر

مهدی بیگدلی
2
توضیحات
بررسی تأثیر تولید محتوا به وسیلۀ ابزار استوریِ اینستاگرام روی مغز بلاگر با توجه به فصل «مسیرهای مجازی» کتاب «کم‌عمق‌ها»

shenoto-ads
shenoto-ads