• 2 سال پیش

  • 106

  • 29:03

چرا باید با چرا شروع کنیم؟

مهدی بیگدلی
3
توضیحات
تفصیل جمله‌ای از مقدمۀ کتاب «با چرا شروع کنید» نوشتۀ «سایمون سینک» ----------------- امیدوارم بتوانم به مردم الهام ببخشم تا کارهایی بکنند که الهام‌بخش دیگران باشند و به کمک یکدیگر، شرکت‌ها، اقتصاد و دنیایی بسازیم که در آن، اعتماد و وفاداری هنجار باشند و استثنا به شمار نیایند.

با صدای
مهدی بیگدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads