• 2 سال پیش

  • 42

  • 19:54

پادکست12 - شاخص فلاکت

رادیو اکسیر
0
توضیحات
شاخص فلاکت یک نمایه اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه می‌شود. از آنجایی که با افزایش میزان شاخص فلاکت، رفاه جامعه مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد؛ هر چه مقدار عددی این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این نشان دهنده عملکرد مناسب تر دولت هاست و برعکس هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، به این معناست که سطح رفاه مردم کاهش یافته و در نتیجه عملکرد دولت ها در اینگونه مواقع زیر سوال خواهد رفت. در این قسمت از رادیو اکسیر به موضوع شاخص فلاکت می پردازیم.اینکه روند آن در طی چند سال گذشته چگونه بوده و چه تاثیراتی برا کشور،اقتصاد و جامعه ما خواهد داشت.

با صدای
سینا زارع زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads