• 6 سال پیش

  • 73

  • 03:05

قدرت انتخاب

طنین توانگران
0
0
0

قدرت انتخاب

طنین توانگران
  • 03:05

  • 73

  • 6 سال پیش

توضیحات
سرنوشت و زندگی ما وابسته به انتخابهای ماست

با صدای
میثم رجبی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads