• 6 سال پیش

  • 55

  • 02:33

ایرانیان موفق

طنین توانگران
3
3
0

ایرانیان موفق

طنین توانگران
  • 02:33

  • 55

  • 6 سال پیش

توضیحات
چرا غول‌های تکنولوژی جهان در مقابل قانون ضد مهاجرت ترامپ علیه ایرانیان واکنش نشان می‌دهند؟ با توجه به اعتراضات گسترده بازیگران بزرگ دنیای تکنولوژی در زیر به تعدادی از مهمترین ایرانی‌هایی اشاره خواهیم نمود که عرصه کسب و کار آمریکا را متحول نموده‌اند و اگر قانون منع مهاجرت پیشتر وجود داشت چه اتفاقاتی می‌افتاد.

با صدای
میثم رجبی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads