• 2 سال پیش

  • 43

  • 10:57

پادکست11 - زوال امید اجتماعی

رادیو اکسیر
0
0
0

پادکست11 - زوال امید اجتماعی

رادیو اکسیر
  • 10:57

  • 43

  • 2 سال پیش

توضیحات
امید اجتماعی به معنای داشتن طرحی برای آینده‌ی خویش و برآورد هر فرد از میزان تحقق آن طرح در کوتاه‌مدت، میان مدت، و دراز‌مدت است.بستر اجتماعی‌ مطلوب آن است که امکانات لازم برای تحقق طرح‌ خاص ما را کم و بیش فراهم سازد. از عوامل کاهش امید اجتماعی در جامعه می توان به مشکلات فرهنگی، تحریم‌هایی که در حوزه اقتصاد و سیاست است ومسائل اجتماعی چون طلاق و بیکاری و... اشاره کرد. جامعه کنونی ما متاسفانه با این مسئله روبرو بوده و در این قسمت از پادکست رادیو اکسیر قراره به صورت کوتاه و مختصر نگاهی به مسئله مهم امید اجتماعی و زوال آن در جامعه کنونی ایران داشته باشیم.

با صدای
سینا زارع زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads