• 2 سال پیش

  • 42

  • 17:39

نام گذاری برند از رویکردهای حرفه ای تا زرنگی های دورهمی

ایران برندکست
1
1
0

نام گذاری برند از رویکردهای حرفه ای تا زرنگی های دورهمی

ایران برندکست
  • 17:39

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
این اپیزود در خصوص نام گذاری برند و تکنیک های مرتبط با آن اشاره شده است

با صدای
سعید مختاری
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads