• 2 سال پیش

  • 47

  • 11:34

من و نام کذاری برند و " دکان رنگ فروشی سابق"

ایران برندکست
2
2
1

من و نام کذاری برند و " دکان رنگ فروشی سابق"

ایران برندکست
  • 11:34

  • 47

  • 2 سال پیش

توضیحات
این اپیزود در خصوص نام گذاری برند و مواردی که در خصوص نام گذاری برند با آن مواجه میشویم خواهیم شنید.

با صدای
سعیدمختاری
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads