• 1 سال پیش

  • 9

  • 00:42

حمام استهریج

ویزیت مهریز
0
0
0

حمام استهریج

ویزیت مهریز
  • 00:42

  • 9

  • 1 سال پیش

توضیحات
حمامی با سازه ای خشتی که قدمت ان به دوران صفویه باز میگردد و در محله استهریج شهرستان مهریز بنا شده است.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads