• 2 سال پیش

  • 151

  • 02:15

باغ جهانی پهلوانپور

ویزیت مهریز
0
توضیحات
باغی با سازه زنده و پایدار که قدمت ان به دوران قاجار باز میگردد.باغی زیبا در دل اب و هوای خشک شهر مهریز با دواثرثبت جهانی در دل خود

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads