• 1 سال پیش

  • 99

  • 02:15

باغ جهانی پهلوانپور

ویزیت مهریز
0
0
0

باغ جهانی پهلوانپور

ویزیت مهریز
  • 02:15

  • 99

  • 1 سال پیش

توضیحات
باغی با سازه زنده و پایدار که قدمت ان به دوران قاجار باز میگردد.باغی زیبا در دل اب و هوای خشک شهر مهریز با دواثرثبت جهانی در دل خود

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads