• 2 سال پیش

  • 248

  • 20:33

قسمت اول - آغاز ماجرای سفر با دوچرخه

چرخ و سفر
3
3
0

قسمت اول - آغاز ماجرای سفر با دوچرخه

چرخ و سفر
  • 20:33

  • 248

  • 2 سال پیش

توضیحات
این قسمت مقدمه‌ای است بر آغاز سفرهای خودم با دوچرخه و چگونگی شکل گیری ایده سفری یکساله با دوچرخه به ۱۱ کشورهای آسیایی

با صدای
حمید سلطان‌آبادیان
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads