• 1 سال پیش

  • 24

  • 03:27

خلق عظیم و شرح صدر (رادیو سلامت)

مشاوره‌ی بیان
0
0
0

خلق عظیم و شرح صدر (رادیو سلامت)

مشاوره‌ی بیان
  • 03:27

  • 24

  • 1 سال پیش

توضیحات
حاج آقا محمدحسن سعیدی/ رادیو سلامت 1400 مدت: حدود 3 دقیقه پیامبراکرم در تمام زمینه های فکری و اندیشه و اخلاق و رفتار و در همه عرصه های زندگی مادی و معنوی و فردی و اجتماعی الگو هستند. ریشه و مبدا همه خصوصیات ممتاز پیامبر: بزرگواری و طبع بلند و کرامت نفس و وسعت نظر و دید وسیع و آرمان های متعالی و خیرخواهی برای همه موجودات و ...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads