• 2 سال پیش

  • 4

  • 03:43

میلاد رسول اکرم و امام جعفرصادق

مشاوره‌ی بیان
0
0
0

میلاد رسول اکرم و امام جعفرصادق

مشاوره‌ی بیان
  • 03:43

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
اندیشمند گرامی محمدحسن سعیدی مدت: حدود 4 دقیقه 1400 خداوند انسان را آفریده برای خوب زندگی کردن. انبیای الهی پی در پی آمدند و بشر را تربیت کردند تا نوبت به حضرت محمد رسید و او قرآن و عترت را باقی گذاشت. صرف خواندن ظاهری قرآن و اظهار علاقه به اولیای خدا نمی تواند سعادت و خوشبختی ما را تامین کند، نیاز به معرفت و دقت و تدبیر...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads