• 9 ماه پیش

  • 2

  • 05:20
اخبار روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰

اخبار روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰

خانه ترید
0
اخبار روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰
  • 05:20

  • 2

  • 9 ماه پیش

اخبار روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰

خانه ترید
0

توضیحات
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول و به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.

با صدای
خانه ترید

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads