• 2 سال پیش

  • 35

  • 07:04

جمع آوری اطلاعات پایان دوره پرورش مرغ گوشتی

پادکست آموزشی جیک
0
0
0

جمع آوری اطلاعات پایان دوره پرورش مرغ گوشتی

پادکست آموزشی جیک
  • 07:04

  • 35

  • 2 سال پیش

توضیحات
یکی از مهمترین نکات پرورش مرغ گوشتی، جمع آوری صحیح اطلاعات پایان دوره می باشد. اطلاعاتی که شما به عنوان یک مرغدار به آن نیاز پیدا خواهید کرد. در کشورهای توسعه یافته جمع آوری دیتا و اطلاعات از یک پروژه، جزو موارد ارزشمند آن پروژه محسوب می شود. با توجه به ماهیت کار پرورش مرغ گوشتی و ارتباط آن با موجود زنده، هرگونه اطلاعات کاربردی از پرورش دوره های قبل شما، می تواند ارزشمند باشد. بارها شده که بنده به عنوان یک پرورش دهنده و دکتر دامپزشک به اطلاعات دوره های قبل رجوع کرده و اقدام درستی در دوره کنونی خود اتخاذ نمودم.

با صدای
دکتر محمد مهدی عبدالهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads