• 2 سال پیش

  • 33

  • 11:52

استفاده صحیح از آهک در مراحل ضدعفونی سالن مرغداری

پادکست آموزشی جیک
0
0
0

استفاده صحیح از آهک در مراحل ضدعفونی سالن مرغداری

پادکست آموزشی جیک
  • 11:52

  • 33

  • 2 سال پیش

توضیحات
مرحله آماده سازی سالن پرورش مرغ گوشتی یکی از مراحل مهم پرورش محسوب می‌شود که از زمان خروج آخرین قطعه مرغ از داخل سالن شروع شده و در نهایت به جوجه ریزی مجدد منجر می‌شود. این مرحله باید با دقت و حساسیت بسیار زیادی انجام ‌شود و اگر فارمی در دوره قبلی به بیماری ویروسی یا حتی معدوم شدن گله دچار شود، این مرحله با حساسیت به مراتب بالاتر و حتی ممکن است نیاز به استراحت و خواباندن واحد پرورشی به مدت چند ماه داشته باشد. پس رعایت برخی نکات اصولی و علمی در مرحله آماده سازی سالن می تواند پرورش ما را تضمین کند.

با صدای
محمد مهدی عبدالهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads