• 2 سال پیش

  • 55

  • 01:11:00

شرایط و تکنیک های بقا / اپیزود 4/ امداد نجات بقا طبیعتگردی کوهنوردی دوچرخه سواری ماجراجویی

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
2
2
0

شرایط و تکنیک های بقا / اپیزود 4/ امداد نجات بقا طبیعتگردی کوهنوردی دوچرخه سواری ماجراجویی

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
  • 01:11:00

  • 55

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت راجع به Survival بقا ، نیرو ویژه روانشناسی بقا سانحه ، امداد ترس ، تمرکز گم شدن خطر حیوانات ، روانشناسی حیوانات - احترام به طبیعت و حیوانات خطر دما ، خستگی ، پلنینگ پلن جایگزین - فرد بکاپ - پیش بینی شرایط ، میکنیم

shenoto-ads
shenoto-ads