• 2 سال پیش

  • 22

  • 34:17

گفت و شنودهای زندگی/فصل 1/اپیزود 2/داستان مهاجرت و داستان دل کندن ها و...

گفت و شنود های زندگی
1
1
0

گفت و شنودهای زندگی/فصل 1/اپیزود 2/داستان مهاجرت و داستان دل کندن ها و...

گفت و شنود های زندگی
  • 34:17

  • 22

  • 2 سال پیش

توضیحات
زمانی که از مهاجرت حرف می زنیم ، همه ما برداشت مشترکی از آن نداریم ، در واقع مهاجرت برای هر کدام از ما مفهوم جداگانه ای ممکن است داشته باشد ، تنها نکته مشترک میان همه مهاجرت ها ، کلید واژه "تغییر"است ، بر هم زدن نظمی که با بودن آن احساس آرامش و امنیت نمی کنیم ، این فقدان آرامش و امنیت ، اگر موجب "تغییر" نشود و باعث نجات ما از شرایطی که دوست نداریم ، نشود ، زندگی ما را به شکلی ناخوشایند تحت تاثیر خود قرار می دهد . مهاجرت یک تلاش پسندیده برای ایجاد "تغییر" در زندگی است و تمام سختی ها و ناخوشی های ناگریز آن تنها به ارزش و اهمیت آن اضافه میکند . امروز از تجربیات خودمان گفتیم ، ما سالهاست که به هجرت عادت کرده ایم و از شهری به روستا و از روستایی به شهر و از کشوری به کشور دیگر می رویم . در این رفتن ها ، دل کندن های فراوانی را تجربه کردیم و هم خود ما و هم فرزندانمان آموختیم که دل بستن به خیلی آدم ها و خیلی اشیاء و داشته های مختلف ما ، نمیتواند موجب آسایش و آرامش ما بشود . این رها شدن و احساس آزادی و سبک زندگی کردن به شکلی ارزش زندگی امروز من و همسر و فرزندانم شده است . خوشحال خواهیم شد که از تجربیات دوستان و عزیزان دیگری که تجربیات مشابه ما دارند بشنویم و بدانیم .

با صدای
محسن کچوئی
فرشته کردگاری
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads