• 2 سال پیش

  • 30

  • 01:34

بهترین‌ روش آموزش یک‌ مطلب

مدرس میلیونر
0
توضیحات
داستان گویی (Story telling) یک روج اثرگذار در ملموس سازی و فهم یک مطلب است که یکی از اصلی ترین تکنیک های تولید محتوای آموزشیه ️نمونه موردی که برای فهم‌مطلب هست علیرضا سخنواران‌ عزیز هست که در این مهارت استاده و تعداد زیادی از این‌سبک محتوا در اینستاگرام‌و آموزش هاش داره

با صدای
علیرضا بهادری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads